TIETOSUOJALAUSEKE

1. Rekisterinpitäjä

Mioona Design

Yhteystiedot:
Oona Ritari

info@mioona.fi

Tiilenpolttajankuja 6, 01720 Vantaa

puh: +358 415223037

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden yhteystietoja ja muita asiakkuuden hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen ja suostumuksen perusteella
 1. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvät velvoitteet
 • Markkinointi henkilöille, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa yrityksen tuotteisiin
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero

Asiakastiedot

 • asiakkuuden hoitamisen kannalta välttämättömät ja tarpeelliset tiedot ja asiakirjat
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Y-tunnus yritysasiakkailta
 • Tiedot asiakkaiden aiemmin hankkimista tuotteista

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdäkirjallisestiyllä olevalle yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa maksutta tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Yritys ei tee suoramarkkinointia yksityishenkilöille.

Poisto-oikeus (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka asiakas on toimittanut koneellisessa ja jäsennellyssä muodossa, sekä oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee vain automaattisen tietojen käsittelyn alaisia tietoja, jotka rekisteröity on itse toimittanut.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyiltä itseltään

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  

Voimme luovuttaa asiakasrekisterin tietoja vain käyttämiemme alihankkijoille esimerkiksi kirjanpitoon, laskutukseen, perintään ja tietohallintoon liittyvien tehtävien hoitamista varten.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

9. Käsittelyn kesto  

 • Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen aikana ja ne tuhotaan kun asiakassuhteen hoitaminen ei enää edellytä tietojen säilyttämistä.

10. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterien suojaus

ATK-rekisterit on suojattu tehokkaalla palomuurilla ja henkilökohtaisilla salasanoilla.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.